• In de hangmat voor camping de Lakens
  • Ontbijten op Camping Bakkum
  • Met hond op Geversduin

Organisatie

De Kennemer Duincampings (KDC) is de naam waaronder drie prachtige duincampings zich profileren; Camping Bakkum, Camping Geversduin en Camping de Lakens.
Op elke Kennemer Duincamping vormen de campingmanager, het hoofd receptie en het hoofd technische dienst het management team. Zij worden tijdens de winterperiode bijgestaan door circa 55 medewerkers en in de loop van het seizoen loopt dit op tot 250 medewerkers tijdens het hoogseizoen, verspreid over de 3 campings.
De medewerkers op de drie campings worden ondersteund door een achttal stafmedewerkers en de Directeur Kennemer Duincampings. De stafmedewerkers zijn specialisten op de verschillende gebieden; Human Being Management, Financiele Administratie en Marketing & ICT.

Missie
Wij zijn een kampeerbedrijf dat dag en nacht verrast; in een prachtige, natuurlijke omgeving met vakmanschap, passie en aandacht voor onze gasten en voor elkaar. Trotse talenten op de werkvloer groeien hier uit tot ware sterren in gastblijheid. Zij zorgen voor een sprankelend aanbod van activiteiten en verblijfsmogelijkheden. Eigenwijs, avontuurlijk en een beetje gek. Pure luxe om van te genieten!

Natuurbewust
De rijke flora en fauna in het Noord-Hollandse duingebied heeft een grote aantrekkingskracht. We zijn van mening dat er een balans moet zijn tussen natuurbehoud en recreatie.
Dat komt ook tot uiting op de campings, waar 'natuurgericht kamperen' uitgangspunt is. Dat reikt verder dan het verstrekken van een toegangskaart voor het omringende gebied en het organiseren van excursies. Het betekent dat we ervoor zorgen dat de natuur op het terrein ook de volle aandacht krijgt, zowel bij het gebruik van energie en materialen, als bij het inrichten van de plaatsen. We willen het natuurschoon niet verstoppen achter kampeermiddelen, partytenten, windschermen en allerhande bouwsels. Ook zien wij daarom toe op veilig vuurgebruik, treden wij op tegen vernielzucht, en willen wij vervuiling voorkomen.
Wij verwachten dat u hier achter staat en ons hierin actief ondersteunt. De Kennemer Duincampings willen met de kampeerders zorgen dat natuur en kamperen optimaal samengaan.
Onze inspanningen op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid zijn beloond met de hoogst mogelijke milieu erkenning, een gouden Green Key. Dit betekent dat we op de campings goed en bewust omgaan met het milieu.
Ook vinden wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid vanzelfsprekend. Daarom worden er door de Kennemer Duincampings verschillende projecten aangegaan.

MVO Verklaring